Home


 

over TVR 

Je eigen toekomst is nooit helemaal te plannen. Voor een deel overkomt die je. Dat geldt ook voor uw loopbaan, zeker in een tijd waarin het accent verschuift van baanzekerheid naar werkzekerheid. Dit vraagt in toenemende mate flexibiliteit van werknemers.

Er zijn periodes waarin u zich bezint op wat komen gaat en waarin u extra ondersteuning goed kunt gebruiken. Bezinning betekent meestal: een pas op de plaats maken. De adempauze die 'even stilstaan' biedt is er niet voor niets. Deze biedt u mogelijkheden om een nieuwe koers te bepalen die aansluit bij uw kwaliteiten of vaardigheden of bij de bijgestelde organisatiedoelen.

Een mens is onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving. Deze omvat gezin, werk, vrienden en de maatschappij. Soms zijn er momenten dat u zich geïsoleerd voelt in uw omgeving. Het kan dan waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken. Bijvoorbeeld bij een loopbaanbegeleider of een personal coach.

Sinds 1995 kiest TVR Loopbaanconsult positie als een klein bureau dat zich inzet voor persoonlijk maakwerk met hart voor de zaak. De psychologie van mens, arbeid en organisatie is leidend voor de werkwijze van TVR.

Wij hanteren de ethische gedragsregels van de beroepscode van NOLOC de vereniging voor loopbaan- en reïntegratieprofessionals.


Zie voor uitgebreidere informatie over TVR / Trees van Rijn:

Klantinformatie TVR Loopbaan

 


 

       HERKEN

In november 2016 werd voor de 3e keer de landelijke “Week van de Werkstress” gehouden. Deze website is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kijk zelf eens hoe je er voor staat!

Doe de test:         Logo Werkstresstest                                                           

 

Wat minder stress en katten met elkaar gemeen hebben:       DRUPPEL FACEBOEK                 


 

7 wetenschappelijk bewezen tips tegen stress:                       CM logo