Loopbaanbegeleiding

Ieder mens is tijdens zijn leven op zoek naar ontwikkeling en verbreding. Blijven zoeken naar een uitdaging doe je ook tijdens jouw werkzame leven. Het is belangrijk dat jouw talenten en kwaliteiten blijven passen bij je huidige en toekomstige functie. Bezinning op de werksituatie en kijken naar de mogelijkheden die aansluiten bij jouw talent en ondernemerschap, zijn de eerste stappen in de richting van een gewenste situatie.

Veel coaches onderscheiden een kortdurend adviestraject met o.a. de inzet van HZO, een onderzoekinstrument voor beroeps- en loopbaankeuzes en een diepgaander en daardoor langer durend begeleidingstraject. Een onderzoek kan worden bekort met behulp van een assessment (meting van capaciteiten, competenties en (management)kwaliteiten.

De loopbaantrajecten zijn bedoeld voor iedere werknemer die toe is aan verandering; uit eigen initiatief of als gevolg van een te verwachte gedwongen vertrek. Gedurende het traject kijkt de coach waar jouw talenten en waar de mogelijkheden precies liggen. Ook verkennen jullie de arbeidsmarkt en hoe je je optimaal op die arbeidsmarkt presenteert.

Go Top