Maatwerk

Hoe ziet een gemiddeld loopbaanconsult er precies uit? Het kan verschillende vormen aannemen en zijn dit enkele voorbeelden. Maatwerk oplossingen worden altijd in goed overleg besproken met coachees en is het de bedoeling dat de gecoachte er beter van wordt. Maatwerk oplossingen zijn niet per se duurder dan normale standaard trajecten.

Supervisie & Reflectie:

Voor professioneel opgeleide mensgerichte beroepsbeoefenaren in de Welzijn- en Onderwijssector en bij de gemeentelijke overheden, gebaseerd op de Gestalttheorie en -methodiek.

Intervisie in company:

Voor teams in een professionele setting (max. 3-5 medewerkers), die een op output gerichte en een onafhankelijke op Gestalt gebaseerde intervisiewerkwijze willen introduceren. Indien de groepsvraag daar aanleiding toe geeft, zorgt een collega teamcoach voor ondersteuning.

Persoonlijk gesprek:

Heb je onvrede over jouw werksituatie, zijn er communicatieproblemen, voel je je moe, geprikkeld en heb je ‘er genoeg van’, schroom niet voor een aantal persoonlijke gesprekken. Ze vormen een wegwijzer naar constructieve verandering!

Go Top